Yunanistan Komünist Partisi’nden Berlin’de 100. yıl etkinliği

Etkinlikte TKP Almanya Örgütü’nün yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde: Yunanistan Komünist Partisi’nin 100. yıl dönümünü selamlıyor, enternasyonalist tarihimize sahip çıkıyoruz! Marksist-Leninist geleneğe sahip çıkmakla yetinmeyip, kendisi bizzat gelenek yaratmış kaç tane komünist partisi kaldı yerkürede? Sayısı çok değil… Ancak hiç kuşku yok ki, hızla büyüyoruz… Bildiğimiz bir başka şey daha var. Uluslararası komünist hareket…